Βελτιώνοντας τις δεξιότητές μας με το ULEX – ASEED

Βελτιώνοντας τις δεξιότητές μας με το ULEX – ASEED

Februar 1, 2023 0 Von admin

Τους τελευταίους μήνες, αρκετά μέλη του ΑΣΕΕΔ συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις που προσφέρει ULEX, μια οργάνωση που παρέχει εκπαίδευση για κοινωνικά κινήματα σε όλη την Ευρώπη. Προσφέρουν εκπαιδεύσεις από μια ολιστική προοπτική σε εκπαιδευτικούς, δημιουργούς αλλαγής και οργανισμούς. Αυτό το έργο κατέστη δυνατό με τη χρηματοδότηση Erasmus+.

Οι εκπαιδεύσεις ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για τα μέλη της ομάδας εκπαίδευσης ενηλίκων και του ευρύτερου δικτύου μας να γνωρίσουν άλλους εκπαιδευτές από όλη την Ευρώπη και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Στις εκπαιδεύσεις, τα μέλη μας μπορούσαν να συναντήσουν άτομα που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης όπως Δικαιοσύνη Αναπηρίας, Ψυχολογία, Τέχνη, Κλιματική Δικαιοσύνη, Δικαιοσύνη μεταναστών, μπορούσαν να ανταλλάξουν εμπειρίες, στρατηγικές και γνώσεις.

Ήταν πολύ εμπνευσμένο να συναντήσω τόσους πολλούς ανθρώπους με διαφορετικά υπόβαθρα και σε διαφορετικά στάδια του ταξιδιού τους για την εμπλοκή των πολιτών. Όλες οι προπονήσεις έγιναν στην Καταλονία, όπου περάσαμε επτά ημέρες στα πανέμορφα Πυρηναία. Οι μέρες ήταν γεμάτες με εργαστήρια, προπονήσεις, συζητήσεις και παιχνίδια για την προσέγγιση των θεμάτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ήταν μια πολύ έντονη και συναισθηματική εμπειρία αλλά σίγουρα επίσης πολύ εμπνευσμένη και καθοριστική στο ταξίδι του οργανισμού μας.

Συμμετείχαμε σε τέσσερις διαφορετικές εκπαιδεύσεις:

  1. Ενεργητική Αλληλεγγύη & Ενδυνάμωση (24 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου)
  2. Μεταμορφωτική συνεργασία (8 – 16 Οκτ.)
  3. Ενίσχυση της Οικολογίας των Κοινωνικών Κινημάτων (22 – 30 Οκτ.)
  4. Αναγεννητικός Ακτιβισμός: Βιώσιμη Οργάνωση (19-28 Νοεμβρίου)

Είχαμε ήδη κάποιες εσωτερικές κοινοποιήσεις δεξιοτήτων και συζητήσεις για να εφαρμόσουμε και να μοιραστούμε τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων και σχεδιάζουμε να διοργανώσουμε ημι-δημόσιες εκδηλώσεις για τη διάδοση των πληροφοριών όσο το δυνατόν περισσότερο στα δίκτυά μας.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις εκπαιδεύσεις ULEX, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω [email protected]