Ενσωμάτωση Company Branding και SEO

Ενσωμάτωση Company Branding και SEO

Januar 25, 2023 0 Von admin

Το SEO δεν είναι ακριβής επιστήμη. Αυτό γίνεται εμφανές όταν προσπαθείτε να ενσωματώσετε και τα δύο SEO και branding σε μια στρατηγική. Αυτή η διαδικασία είναι το λιγότερο επίπονη. Από τη μία πλευρά, το SEO ασχολείται με την τοποθέτηση λέξεων-κλειδιών και φράσεων. Από την άλλη πλευρά, το branding ασχολείται με την πίστη και την κουλτούρα της εταιρείας. Η ενσωμάτωση και των δύο πλευρών αραιώνει την προβολή και των δύο. Αλλά η εξάλειψη του ενός ή του άλλου μπορεί να μην πληροί όλους τους στρατηγικούς στόχους και τους στόχους μάρκετινγκ.

Για άλλη μια φορά, πρέπει να τονιστεί ότι το SEO είναι μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές και όχι μια ακριβής επιστήμη. Τούτου λεχθέντος, η ακόλουθη σύσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές της εξίσωσης. Σε γενικές γραμμές, οι λέξεις-κλειδιά και οι φράσεις (δηλαδή το SEO) θα πρέπει να παραμένουν στο επίκεντρο κάθε εταιρείας πρώιμου σταδίου, ενώ η ενσωμάτωση του εταιρικού branding θα πρέπει να εμφανίζεται αργότερα στην εξέλιξη. Αυτή είναι απλώς μια γενική δήλωση και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται λέξη προς λέξη.

Το σκεπτικό είναι αρκετά απλό. Στην αρχή, κανείς δεν γνωρίζει το όνομα της εταιρείας σας, αλλά ίσως αναζητά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Με άλλα λόγια, θέλετε να στοχεύσετε λέξεις-κλειδιά και φράσεις που εστιάζουν στην προσφορά σας και όχι στην εταιρεία σας. Καθώς οικοδομείτε πίστη και αξιοπιστία, το branding γίνεται πιο σημαντικό. Σε αυτό το σημείο ίσως θελήσετε να ενσωματώσετε εταιρικά μηνύματα για να ενισχύσετε τη σχέση με τους πελάτες και να ενσταλάξετε την εμπιστοσύνη στην επωνυμία σας.

Μια τελευταία σκέψη σχετικά με την επωνυμία: εάν ένας ερευνητής πληκτρολογήσει το όνομα της εταιρείας σας, είναι πιθανό να βρει τον ιστότοπό σας ούτως ή άλλως. Αυτό οφείλεται κυρίως στο κείμενο αγκύρωσης και στους πίσω συνδέσμους. Επομένως, η βελτιστοποίηση για το όνομα της εταιρείας είναι μάλλον ασήμαντη στις περισσότερες περιπτώσεις.